Melnik, Bulgaria - High quality photographs

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
Melnik is the smallest city in Bulgaria with population of 385 people. It is situated in a canyon in Pirin mountain. Very famous for its wines, it offers worm people and nice atmosphere.


Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Мелник е най-малкият град в България с население около 385 души. Разположен е във каньон в Пирин планина. Известен със своите вина, предоставя на посетителите си топли хора и приятна атмосфера.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев