High quality photographs of Aldomirovtsi, Bulgaria

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
Aldomirovtsi is a village right next to the city of Slivnitsa, which is 35 km from Sofia. It is a village of relatively big size with around 1256 people living in it. There are a couple of things to see around the village, but mostly war monuments. Nearby took place Serbian - Bulgarian war in 1885.


Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Село Алдомировци е разположено до град Сливница, който е на 35 км от София. Селото е не малко- тук живеят около 1256. Има няколко неща да се видят около селото, но най-вече монументи от войната. В близост се е водила битката между Сърбия и България през 1885г.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев