Devil's Throat Cave, Rhodope mountain Photographs

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
THE LEGENT

Devil's Throat is, according to the legend, the route by which Orpheus, the legendary Thracian singer, attempted to retrieve his beloved Euridice from Hades in the Underworld. According to the story, Orpheus, a famed musician, whose music was apparently sweet enough to tame anything he so pleased, was very much in love with Euridice. But on their wedding day, a venomous snake bit Euridice and she died. Orpheus was desperate to have her back, so he went to the Underworld to ask Hades and Persephone to let her live. At first they refused, but Orpheus played his lyre, and persuaded them. They agreed that he could lead Euridice out of the Underworld, but if he looked back at her once before he was all the way back to the world of the living, she would return to the Underworld, and Orpheus would not get another chance to free her. Orpheus agreed, but when he was almost out, he couldn't resist, and looked back just in time to see Euridice disappear back to Hades.

In Devil's Throat is an enormous underground hall, thought to be the main hall of Hades in the myth.


FACTS

The cave has a couple waterfalls in it. Actually there are three waterfalls. One of them is the tallest underground waterfall on the Balkans (42m). Interesting fact is that after calculating the capacity at the entrance and at the exit, the water does not split anywhere, but it takes very long time for something to come out at the exit. It is believed that the water dives very deep down and up, maybe a couple of times, thus creating an air balloon somewhere.

It is a dangerous cave. Two divers attempted to investigate the water and lost their lives. The problem is that after certain area you cannot continue with oxygen equipment.

Located in the western Rhodope in Bulgaria


Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
ЛЕГЕНДАТА

Пещерата Дяволското гърло според легендата е пътят, по който легендарният тракийски певец и музикант Орфей, се е опитал да си върне неговата любима Евридика от царят на подземното царство Хадес. Според легендата Орфей, прословут музикант, чиято музика била толкова пленителна, че можел да заплени всеки когото поискал, бил много влюбен в Евридика. Но в деня на тяхната сватба отровна змия ухапала Евридика и тя починала. Орфей искал да си я върне отчаяно и затова отишъл в подземното царство при Хадес и Персефон и ги помолил да я оставят да живее. Първо те отказали, но Орфей засвирил на арфата си и ги убедил да я пуснат. Съгласили се Орфей да отведе любимата си Евридика, но ако Орфей погледнел назад към Евридика преди да я изведе до земята на живите, тя щяла да остане завинаги в подземното царство. Орфей се съгласил, но точно преди да излязат от подземното царство, не устоял и погледнал назад, при което последното което видял било как Евридика отива обратно в подземното царство.

В пещерата Дяволското гърло има огромен водопад, за който се казва че е входът към царството на Хадес.


ФАКТИТЕ

В пещерата има няколко водопада. Всъщност те са три. Единият от тях е най-високият подземен водопад на балканите (42 метра). Интересен факт е че количеството вода, която влиза във пещерата и количеството, което излиза от пещерата е еднакво, което от своя страна показва че водата не се разделя под земята, но отнема изключително голямо време за да излезе. Според изследователите водата преминава през дълбоки канали, които променят дълбочината си и по този начин се образуват зони с въздух, където са се събирали трупите които са пускани.

Това е изключително опасна пещера. Двама водолази са загубили живота си тук. Проблемът е, че след определена зона не може да се ползват кислородните бутилки. Пещерата се намира в западните Родопи.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев

Devil's Throat Cave, Bulgaria

 • Entering the cave

  Entering the cave

 • The entrance

  The entrance

 • Inside the cave

  Inside the cave

 • Inside the cave

  Inside the cave

 • Thracian lived inside the cave

  Thracian lived inside the cave

 • The river bed

  The river bed

 • Bats

  Bats

 • Waterfall

  Waterfall

 • The river passing through the cave

  The river passing through the cave

 • The way up

  The way up

 • The tears of Orpheus

  The tears of Orpheus

 • Picture from the very bottom

  Picture from the very bottom

 • Waterfall

  Waterfall

 • A look up

  A look up

 • Once outside

  Once outside

This website uses cookies for Google Analytics and some other platforms, but we do not collect personal data, for example like your IP address.