Dolen, Bulgaria - High quality photographs

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
Dolen is a village in West Rhodope mountain. It is separated in two parts- old preserved and new part. From the new part there is only one photograph that I wanted to take (the old machine). The rest is from the old preserved part. The government makes everybody that wants to build a new house in the old part to preserve the old style. There were a lot of houses that were vacant and ready for reconstruction. A "new" Church was build in 1873. Inside it you will find the typical frescos for Christian Orthodox church. The church is still active. The village is surrounded by beautiful mountains that help for the gorgeous sunsets.

The houses are build from stones and wood. The roofs stones are flat and are called "тикла" [tickla] made in the village. Dolen is well known for flat stone production used for the roofs in the region.

Old people have kept the old way of surviving there. They solely survive in the village. The new generation most likely travels or left for the bigger cities in the region.


Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Долен е село в западни Родопи. Селото е разделено на две части- стара запазена и нова част. От новата част има само една снимка (старата ръждясала машина). Останалите са само от старата запазена част на селото. Управата кара всеки, който иска да построи къща в старата част да се съобрази със нейният стил. В селото имаше много къщи, които бяха изоставени и готови за реконструкция. "Новата" църква е построена през 1873 година. В нея ще намерите типичните за православен храм стенописи. Църквата все още работи и се извършват литургии в нея. Селото е заобиколено от красиви планини, над които се появяват прекрасни залези. Къщите са построени от камъни и дървета. Камъните по покривите са плоски и се наричат тикла. Такива камъни се правят в село Долен не само за селото, но и за другите села в регионът.

Старите хора в селото са запазили начинът си на препитание. Новото поколение вероятно е заминало за съседните градове в регионът.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев