Koprivshtica, Bulgaria - High quality photographs

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
The town of Koprivshtitsa is located in the heart of the Sredna Gora mountain range. The city’s architecture is typical for the 18th century growth in Bulgaria. Koprivshtica welcomes you with many museums of famous people, nice restaurants, and wonderful views.


Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Копривщица е град който се намира в Средна гора. Архитектурата е типична за 18ти век в България. Копривщица ще ви приветства със множество музеи на известни личности от времето на възраждането, малки ресторанчета и чудесни гледки.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев