High quality photographs of Pleven Panorama

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
Pleven Panorama or also Pleven Epopee, is 360 degree panorama located in Pleven, Bulgaria, reflecting the events of the Russian-Turkish War of 1877–78 around the city of Pleven.

All the paintings in the panorama were created by 13 Russian and Bulgarian artists and constructed in honor of the 100th anniversary of the Pleven Epopee and was officially unveiled on 10 December 1977. It consists of 3 levels. On the bottom level there are mainly small paintings and in the center you can see 4 guns. Then you take the stairs to the top level which is a 360 degree panorama of the events near Pleven during the Russian-Turkish war. This is an amazing place. The panorama is a mixture of real objects and then skillfully blended into the paintings. All this represents in the best possible way the atmosphere at that time.

The last image is a 115 Megapixel image (30MB) constructed out of 13 photographs stitched together to represents the 360 panorama. Feel free to zoom in and slide to closer observe it.

Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Плевенската Панорама или Плевенска епопея, е 360-градусова панорама, разположена в Плевен, отразяваща събитията от руско-турската война от 1877-78 г. около Плевен.

Всичките картини в панорамата са създадени от 13 руски и български художници и са построени в чест на 100-годишнината от Плевенската епопея, официално открити на 10 декември 1977 г. Състои се от 3 нива. На долното ниво има предимно малки картини, а в центъра можете да видите 4 оръдия. Изкачвате се по стълбите до най-високото ниво, което е 360-градусова панорама на събитията край Плевен по време на Руско-турската война. Това е невероятно място. Панорамата е смесица от реални предмети, а след това умело се преливат в картините. Всичко това представя по най-добрия възможен начин атмосферата по това време.

Последното изображение е 115-мегапикселово изображение (30MB), изработено от 13 снимки, зашити заедно, за да представя 360 градусовата панорама. Можете да увеличите и плъзнете наляво и надясно за да я разгледате отблизо.

Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев