BONEV PHOTOGRAPHY - парк "Камбаните"

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
Park Kambanite is situated near Sofia, Bulgaria. The official name is International park of the children of the world. Opened for the first time in 1979 by Lyudmila Zhivkova hosting the International children assembly “Zname na Mira” or Flag of Piece. On the first assembly participate 79 countries and are mounted 68 different bells each representing different country.

Photographs were taken all over the world with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Парк Камбаните е разположен точно до околовръстен път на София. Официалното му име е Международен парк на децата от светът. Отворен през 1979 година от Людмила Живкова, паркът е гост на асамблеята "Знаме на мира". На първата асамблея участват 79 страни и са окачени 68 различни камбани, всяка представяща отделната страна.


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев