BONEV PHOTOGRAPHY - Black and White Gallery

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
Black and White photography is something special. Removing colors helps concentrate on the subject completely. Playing with the contrast between black and white tones can create some interesting photographs.

Bonyo Bonev
БГ
Черно-бялата фотография е нещо специално. Премахвайки цветът от снимката се концентрираш само върху главният обект. Играейки с контрастът между черните и белите тонове може да се получат някои интересни фотографии.

Боньо Бонев